Edition Suecia

Vårt förlag Edition Suecia har ända sedan 1930 verkat för att öka utgivningen av nutida svensk musik. Detta rimmar bra med Svensk Musiks övergripande ambitioner att göra nyskriven konstmusik, jazz och visor tillgängliga för intresserade runt om i världen.

Edition Suecia grundades av Föreningen Svenska Tonsättare – FST – och togs över av Svensk Musik 1965. Förlaget startades med ambitionen att ge ut verk komponerade av betydande svenska tonsättarna – något som gäller även idag.

Copyright © Svensk Musik Hornsgatan 103 Box 170 92 SE-104 62 Stockholm +46 8 783 88 00 info@svenskmusik.org